فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی- هیات تحریریه
هیات تحریریه سردبیر و شورای علمی فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سردبیر
 


دکتر محمد توحیدفام

 

شورای مشاورین علمی فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی 
 

دکتر حسین آبادیان
دکتر غلامعلی افروز
دکتر محمود پوراحمد
دکتر سید حسین سراج زاده
دکتر محمد خوش چهره
دکتر علی مرشدی زاد

مدیر داخلی
 

دکتر شهاب دلیلی

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی:
http://hsbr.faslnameh.org/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب