فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی- اخبار نشریه
شیوه نامه نگارش مقاله در فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/28 | 
منتقدین و نویسندگان محترم می توانند جهت اطلاع از شیوه نگارش و پذیرش مقالات به بخش مربوط به نویسندگان مراجعه نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی:
http://hsbr.faslnameh.org/find.php?item=1.43.20.fa
برگشت به اصل مطلب