فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی- اخبار نشریه
شیوه نامه نگارش فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/11 | 
شیوه نامه نگارش و ارسال مقالات به فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی در بخش مربوط به نویسندگان اعلام شد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی:
http://hsbr.faslnameh.org/find.php?item=1.43.22.fa
برگشت به اصل مطلب